pon i czw: 10:00-19:00, wt: 14.00-18.00, śr i pt 9:00-16:00

dr n. med. Maciej Mazur
dr n. med. Maciej Mazur
Maciej Mazur - ZnanyLekarz.pl

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu z 1985 r. W roku 1988 uzyskałem pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 1992 tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W okresie 1993-1995 odbywałem specjalizację w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej w Poznaniu pod kierunkiem pana doc. dra hab. Krzysztofa Linke. W 1995 r. uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie gastroenterologii. W 2017 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska pod tytułem “Ocena lokalnej i uogólnionej reakcji zapalnej u chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego”, promotor: prof. dr hab. n. med Marian Grzymisławski).

W latach 1986-2010 pracowałem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, w tym 10 lat na stanowisku kierownika Pracowni Endoskopii. Od początku mojej kariery zawodowej poszerzam swoją wiedzę i umiejętności endoskopowe biorąc udział w licznych stażach, kursach i konferencjach w kraju i za granicą.

Od 1992 r. prowadzę Specjalistyczną Praktykę Lekarską. W 2014 r. utworzyłem Podmiot Leczniczy “mazurMED Gastroenterologia, Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Maciej Mazur”. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego. Wykonuję USG jamy brzusznej, badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rektoskopia, rektosigmoidoskopia, kolonoskopia).

dr n. med. Paweł Mularczyk

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu – rocznik 1985. W roku 1989 uzyskałem I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w roku 1993 tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.


W latach 1995-1998 odbywałem specjalizację w zakresie gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii AM w Poznaniu pod kierunkiem prof.dra hab.Krzysztofa Linke, uzyskując tytuł specjalisty gastroenterologa w 1999 r. W roku 2005 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zagadnień z zakresu genetyki raka żołądka. Promotorem przewodu doktorskiego był prof.dr hab. Marian Grzymisławski z Kliniki Gastroenterologii AM w Poznaniu. Od roku 1986 do chwili obecnej jestem nieprzerwanie zatrudniony w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – w latach 1986-2017 na oddziale Chorób Wewnętrznych (w tym przez 16 lat na stanowiskach kierowniczych).

Od lipca 2017 kontynuuję pracę w Zakładzie Diagnostyki Endoskopowej, co pozwoliło mi poświęcić się całkowicie chorobom układu pokarmowego. Przez cały okres pracy uczestniczyłem w licznych stażach, kursach, sympozjach i konferencjach naukowych z zakresu gastroenterologii w kraju i za granicą .

Od roku 1992 prowadzę również specjalistyczną praktykę lekarską. Zajmuję się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób układu pokarmowego, w tym wykonywaniem badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii, rektoskopii, sigmoidoskopii oraz kolonoskopii.

dr n. med. Kamila Stawczyk- Eder
Jestem specjalistką chorób wewnętrznych (specjalizację uzyskałam w 2015 roku) oraz gastroenterologii (specjalizację uzyskałam w 2020 roku). Na co dzień pracuję w Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, z którą związana jestem od zakończenia studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i współautorką szeregu publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych. Uczestniczę aktywnie w licznych kongresach i konferencjach z zakresu gastroenterologii, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe. W 2013 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy dotyczącej przydatności nieinwazyjnych biomarkerów (kalprotektyna) w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna (promotor: prof. Krzysztof Linke). Szczególnym obszarem moich zainteresowań klinicznych jest leczenie pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.